DOUBLE DRIVE w trendzie spadkowym (struktura wewnętrzna)