DOUBLE DRIVE w trendzie wzrostowym (struktura wewnętrzna)