SDT #6 – Jak zastosować techniki maksymalizujące zyski?